Boys 4th Grade (C) vs Jr Crusaders C

Boys 3rd Grade (D) vs Jr Crusaders D

Boys 5th Grade (B) vs Jr Crusaders B

Boys 6th grade (A) vs Jr Crusaders A

Boys JH B1 vs Lebanon B1

Boys JH A vs Lebanon A

Boys JH B2 vs Madeira

Boys JH B2 vs Sprongboro B2

Boys JH B1 vs Springboro B1

Boys JH A vs Springboro A